Mobirise Web Builder


FONTINFO

Wat is een font? 

Onder een font wordt over het algemeen verstaan; één bepaald lettertype, inclusief de eventuele stijlnaam. De stijlnaam geeft a.h.w. de mogelijkheden of varianten van het lettertype aan. Volgens deze definitie heeft u dus in elk geval op uw systeem al de volgende 4 fonts: 

Arial,

Arial Italic, 

Arial Bold

Arial Bold Italic.

(u kunt dit zien in de map fonts onder Windows)

De hiernaast getoonde fonts zijn de: Bookman Light, Light- Italic, Demi, en Demi-Italic. In alle gevallen gaat het om het Bookman font, maar als u alleen de Light zou bestellen en installeren, dan krijgt u het resultaat zoals rechts te zien is.


Hier heeft men de gewenste 4 varianten van de Bookman besteld en geïnstalleerd. 

Let op de grote verschillen in tekening en dikte bij deze karakters.


Goedkoop is duurkoop. Bookman, zonder de varianten italic, bold en bolditalic. MS Word heeft deze zelf gemaakt, maar zoals duidelijk wordt komt dit niet overeen met hoe het font er uit hoort te zien.

Over Vette en Cursieve letters

Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden moet een cursieve of vette variant van een font geïnstalleerd zijn om het te kunnen gebruiken.

Nu bestaan er fonts die slechts 4 uitvoeringen of stijlen kennen, maar een populair font als de Frutiger kent er wel 9.

In principe zou men er voor kunnen kiezen om alle 9 Frutigers apart in een fontlijst te vermelden (zie afb. 1) maar dit houdt in dat als men dan veel fonts heeft er een lange lijst met mogelijkheden ontstaat. (dit is overigens op de Mac zonder speciale software vaak het geval). Verder houdt zoiets in dat vet of cursief dan niet eenvoudig via een toets is te gebruiken, maar men dit elke keer uit het menu moet selecteren. Men heeft er dus voor gekozen het fontmenu zo kort mogelijk te houden. Bij een font als de Frutiger heeft dit slechts één nadeel en dat is dat de Frutiger 65 Bold, de vette variant van de Frutiger 45 Light is, en niet van de 55 Roman. Als men die vet gebruikt, dan wordt dat de 75 Black. In de praktijk leidt dit regelmatig tot verwarring. Als extra service kunnen we de fonts zo voor u aanpassen dat als u de 55 Roman vet kiest, u daarwerkelijk de 65 Bold en niet de 75 gebruikt.

Het fontmenu onder Word toont slechts de 3 Frutiger namen. Zoals onderin het scherm te zien valt, wordt de Frutiger 95 UltraBlack, als Vet Cursief nagebootst. Dit klopt, want het font is niet geïnstalleert (en bestaat ook niet)

FONT FORMATEN EN TECHNIEKEN

Hieronder volgt enige korte informatie over de verschillende digitale technieken die in de loop der tijd ontwikkeld zijn om fonts op een computer en/of printer te kunnen gebruiken. Op dit moment is TrueType het meest populair voor Windows en PostScript nog steeds voor de Mac.


PCL4/5 Ontwikkeld door Hewlett-Packard voor hun printers. PCL4 fonts zijn 'bitmaps' (that's where it all begon) en PCL5 vector of outline fonts.


PostScript Ontwikkeld door Adobe en de doorbraak voor DTP. Daarnaast heeft Adobe de zogenaamde MultipleMaster technologie ontwikkeld die de gebruiker in staat stelt zelf variaties op een thema te maken.


TrueType Samenwerking tussen Apple en Microsoft. TrueTypes hebben in de loop der tijd vooral bij ontwerpers een slechte naam gekregen. Dit komt o.a. doordat er zeer veel slechte TrueType's in omloop zijn (10.000.000 fonts voor 10,-). Een van de voordelen van TrueType is dat het mogelijk is een font voor het beeldscherm te optimaliseren, waardoor het er bijna altijd scherp uit ziet en ook verschillen tussen de gewone en bold versie duidelijk naar voren komen.


Intellifont Zeer uitgebreide karaktersets en waren populair onder WP 5.1 en andere DOS programma's.


Speedo Er worden op dit moment geen Speedo's of Intellifonts meer bij gemaakt, maar zowel Agfa als Bitstream ondersteunen de formaten nog wel.


OpenType Dit nieuwste formaat komt voort uit een samenwerking tussen Microsoft en Adobe en compatibel met PostScript en TrueType en te gebruiken op Mac en PC. Dit formaat biedt alle voordelen van Postscript en TrueType en tevens kan een font een zeer grote karakterset krijgen, waardoor het voor meerdere talen toepasbaar is. Meer info via Microsoft OpenType of AdobeOp dit moment leveren Linotype en Adobe 1167 openType fonts. Adobe heeft twee varianten bedacht; de Standard en Pro versies. De standard-versie (STD) bevat alle karakters die in een gewoon font voorkomen en het euro-teken. Daarbij kan het font ook nog klein-kapitalen, hangende cijfers en eventueel alternatieve karakters bevatten. Enkele fonts bevatten ook cyrillische karakters. Let wel, een STD font kan deze extra's bevatten, maar veel Adobe OptenType fonts bevatten slechts de normale karakters. De Professional of PRO versie bevat naast de karakters uit de STD versie ook nog de karakters voor Oost-Europa of de zgn. CE set.